Rätt lekredskap
friger fantasin

Skapa en lekplats som aktiverar

Rätt lekredskap
friger fantasin

Skapa en lekplats som aktiverar

Hållbara och roliga lekmiljöer

Barn är det finaste vi har och vi har nöjet att få bygga lekparker där de kan leka fritt. För att barn skall kunna leka obehindrat behöver miljön de befinner sig i vara ordentligt genomtänkt. De ska kunna leva sig in sin fantasi och känna sig säkra utan att vara överbeskyddande.

Vi vill utmana barnen så de får aktivera kroppen, träna balans och motorik utan att de behöver utsättas för några onödiga risker. Att leka är barnens sätt att träna sin koordination och sociala kompetens. I leken förbereder de sig omedvetet för livet på en rad olika sätt. För oss är det fantastiskt att få vara en del av den utveckling!

Kontakta oss för att få mer information eller boka in ett möte!

Lekredskap som inspirerar

Våra lekredskap kommer från en av Europas största och mest väletablerade tillverkare av lekredskap och andra verktyg för utomhusaktiviteter. De kan erbjuda lekredskap i en mängd olika utförande. Ett urval av vad de tillhandahåller är:

  • Fjärdergungor och gungbrädor
  • Karuseller
  • Rutschkanor
  • Studsmattor
  • Klätterställningar
  • Sandlådor

Det finns lekredskap som är speciellt utformade för små barn med till exempel kortare rutschkanor, hela lekplats-set i snygg och hållbar design och mycket mer. Under kategorin “Våra produkter” hittar du mer utförlig information om sortimentet. Våra tillverkare ritar och tillverkar sina produkter i samma fabrik och har på så sätt kontroll över hela processen. Inget lämnas åt slumpen när det kommer till deras lekredskap.

Att bygga en lekplats är ingen lek

En vacker och välbyggd lekpark är en tillgång för hela området som den befinner sig i. Det kan höja värdet på bostäder som ligger i närheten.

När vi projekterar för en lekplats kollar vi på hur miljön ser ut runt omkring. Finns där till exempel farliga vägar? Det gäller att ha ett helhetsgrepp från början för att det ska bli så bra som möjligt. Vi skräddarsyr lekplatsen efter era önskemål och budget. Är lekplatsen planerad att stå på en öppen plats där den är utsatt för väder och vind så kan det vara bra att bygga ett vindskydd och kanske även anlägga ett spaljetak som skyddar mot solens strålar. Vi har flera tillval som gör att lekplatsen känns optimal för både föräldrar och barn.

Tänk dig en mötesplats som skall fungera för olika åldrar och behov, det är en sådan vi skall skapa med bänkar och kanske cykelställ eller barnvagnsgarage. Det kan vara mycket att tänka på! Även marken måste ses över och göras lekvänlig. Hos oss hittar du flera olika mjuka underlag såsom grus, sand, gummiasfalt, gräs, konstgräs och träflis. Om någon faller så gör dom det mjukt!

lekredskap

När besluten kring lekplatsens utseende och funktion är fattade skall den byggas. Våra professionella montörer har god erfarenhet av att bygga upp en säker lekmiljö. När lekplatsen står färdig så kontrollerar vår certifierade inspektör arbetet, att det stämmer överens med tillverkarens direktiv samt att det har standard enligt ​​EN 1176:2018.

Underhåll och besiktning av lekplatser

En lekplats utsätts för hårt slitage och det är viktigt att ofta se över dom så att barnen inte utsätts för risker de inte kan förutse. Underhåll är av största vikt för att lekplatsen ska hålla en hög standard och kvalite.

Vi erbjuder underhåll- och servicetjänster som gör att lekplatsen ses över och får den service som behövs för att den skall hålla sig lika fin och säker år efter år. Vi gör det enkelt för dig att tan hand om lekplatsen. Vårt service- och underhållsavtal gör att vi sköter om lekplatsen så länge du vill. Det är ett lätt sätt att försäkra sig om att åtgärder som behöver göras sker i rätt tid, och på rätt sätt. Vi erbjuder även olika nivåer av service där vi underhåller och reparerar lekredskapen när det blir nödvändigt.

I avtalet ingår det även att vi följer upp säkerheten så att den är förenlig med de nya regler och lagar som införs. När vi kontrollerar en lekplats säkerhet tittar vi inte bara redskap utan vi undersöker även allt på lekplatsen såsom brunnar, bänkar, stängsel och staket, träd, lekstugor med mera. Vi är relativt ensamma om att genomföra så här ingående kontroller men med barnens säkerhet vill vi inte ta några chanser.

En välskött lekpark ger trygghet åt både barn och vuxna. Det är dumt att spara på underhåll och service när man har investerat i en lekplats, framförallt ur säkerhetssynpunkt men även i ett ekonomiskt perspektiv.

Lek för utveckling

Det är viktigt för ett barns utveckling att leka. Genom leken tar barn sig an världen och gör den förståelig. Det är genom leken som vi vuxna kan se och uppfatta barnets känslor och tankar. Hela personligheten kommer fram i leken! De utvecklas i samspel med andra barn, lär sig att förstå andras och sina egna känslor. Den motoriska utvecklingen sker genom att i leken springa, hoppa och klättra. Tankar och känslor kan barn bearbeta i leken, både positiva upplevelser men även sådant som varit svårt för dom.

Viktigaste förutsättningarna för lek är trygghet, tid och utrymme men barn behöver även saker att leka med. Vi ger dom trygghet, utrymme och lekredskap på våra lekplatser. Tiden lämnar vi till föräldrarna att förse barnen med men det brukar inte vara något problem. De flesta föräldrar är glada när deras barn befinner sig på en fysisk lekplats och använder hela kroppen istället för att bara använda skärmar. Det är bra med varierande typer av lekmaterial då det stimulerar olika delar i utvecklingen, för mycket av en sak är aldrig bra.

Börja resan mot er lekplats!