Om oss

Om oss

Vi vill bygga lekplatser på barns villkor som bjuder in till att använda och utveckla sin fantasi. Lek och aktivitet med säkerhet och kvalitet i fokus. Vi jobbar tillsammans med svenska experter och forskare för att hitta nya sätt att stimulera och utmana barn.

Hos oss hittar du unik erfarenhet och kunskap om lekredskap och lekmiljö. Vi hjälper dig bygga din park från ide till färdig lekplats. När lekplatsen är klar kan du ta del av vårt underhåll- och servicerbjudande där vi tar hand om lekplatsen så länge som du vill och behöver. Vi är din helhetslösning när det kommer till lekmiljö!

Lekplatsen - en mötesplats för alla

När vi skapar en lekplats vill vi göra en mötesplats som många människor i alla åldrar kan ta del av. Vi vill att den skall vara tillgänglig och attraktiv så även farmor och morfar skall kunna följa med och vara där. Relationerna till barn byggs med lek och omsorg, det är något vi tycker hela familjen skall kunna ta del av.

Livsviktigt med lek

De viktigaste utgångspunkterna för lek är tid, trygghet och utrymme men barn behöver även lekredskap. På våra lekplatser får dom utrymme, trygghet och saker att leka med. Föräldrarna får ge barnen tid men det brukar inte vara något problem. I de flesta fall är föräldrar glada när deras barn är på en säker lekplats utomhus. Varierande typer av lekredskap hjälper baren utveckla olika förmågor och färdigheter samtidigt som de får frisk luft och syre.

För barns utveckling är det viktigt att leka. Baren tar sig an världen i leken och gör den mer förståelig. De växer socialt tillsammans med andra barn, lär sig att förstå sina egna och andras känslor. Den motoriska utvecklingen sker genom att i leken hoppa, springa och klättra. Ge barnen i din omgivning en trygg och rolig lekplats att utvecklas på!

Fråga om offert!