Tjänster

Projektering och anläggning av lekplats

Innan vi börjar bygga en lekplats så tittar vi på hur det ser ut runt omkring där den skall ligga. Det är bra att veta så mycket som möjligt om platsen innan man sätter igång. Till exempel är det viktigt att ta hänsyn till trafik som finns nära eller om parken kommer ligga på en plats som är utsatt för vind och sol. Vi kan bygga staket som hindrar barn från att springa ut i vägen, anlägga en takspalje som skyddar för sol eller sätta upp ett vindskydd som ger lä. Ni bestämmer och vi bygger lekplatsen efter era önskemål!

Tänk gärna över om det är något annat förutom lekredskap som ni skulle vilja ha där. Kanske ett barnvagnsgarage eller en sittgrupp för de vuxna? Vi tillhandahåller möbler och produkter som gör lekplatsen till en mötesplats som passar alla. Underlaget ser vi över så att det inte är för hårt om någon ramlar. Vi kan erbjuda flera olika mjuka underlag såsom gummiasfalt, grus, gräs, konstgräs, träflis, och sand.

När vi gått igenom hur lekplatsen skall se ut och användas så bygger vi upp den. Montörerna vi anlitar är professionella och mycket noggranna. Då lekplatsen är på plats så kontrollerar vår certifierade inspektör att allt ser bra ut, har standard enligt ​​EN 1176:2018 och att det stämmer överens med tillverkarens föreskrifter.

lekredskap

Underhåll och service av lekredskap

Vårt underhåll- och serviceavtal gör att vi tar hand om lekplatsen så länge ni vill. På så sätt görs åtgärder som behövs i rätt tid, och på rätt sätt. Lekplatsen kontrolleras och får den omsorg som behövs för att den skall hålla sig lika säker och fräsch år efter år. Vi tittar inte bara på lekredskap när vi undersöker en lekplats utan även på ting och miljön omkring såsom bänkar, stängsel, brunnar, lekstugor, träd och liknande.

I vår kännedom är vi unika i att genomföra så här noggranna kontroller. Servicen kan fås på olika nivåer där vi reparerar och underhåller lekredskapen när det blir nödvändigt. I avtalet ingår det även att vi följer de nya regler och lagar som införs så att er lekplats uppdateras efter dom.

Kontakta oss om lekplatser!